top of page

מחירים

עימוד ספרים 

בהתחשב במורכבות הספר, מחיר עימוד סטנדרטי לספר נע בין ₪12 לספר פשוט ללא תמונות ל־₪30 לעמוד לעימוד מורכב. מהמחיר נקבע לפי גורמים שונים נוספים, כגון מספר השפות המופיעות בו ואורך הטקסט.

מחיר התיקונים של המחבר הוא ₪6, אבל אם השינויים מסומנים כנדרש בקובץ ה־PDF, שלושת סבבי התיקונים הראשונים הם בחינם במידה שאין יותר מ־2 תיקונים לעמוד בממוצע.

הואיל ולכל ספר הייחודיות שלו, אנו ממליצים שתצרו עמנו קשר ונשמח להציע לכם מחיר מותאם אישית.

כל המחירים הם לא כוללים מע״מ.

credit-cards.jpg
bottom of page