top of page

צבי שטמפפר

Mon Jun 01 2020 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

רפאל פרימן הוא מעמד מקצועי שנעים ונוח לעבוד איתו.
הוא מוציא תחת ידיו עבודה איכותית ומדוייקת.
על כל אלו יש לציין את לוח הזמנים המהיר בו הוא עובד, ואת יכולתו להתאים את תוכנות העימוד לצרכים המשתנים של הלקוח ולהפיק תוצר מורכב באופן אסטתי.
לאור הנסיון הטוב שהיה לנו עם רפאל עה כה החלטנו להמשיך ולהיעזר בשירותיו בספרים נוספים.

bottom of page