top of page

אירית צ׳ודנר וריטה גלמן

Sat Jan 16 2021 22:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

בתום העבודה על עימוד הספר, אנו במעוניינות להודות לרפאל פרימן על העבודה המקצועית, תשומת הלב לפרטים והסבלנות שלו.
פנינו לרפאל בבקשה לעימוד של בפר סיפורי משפחה שכתבה אימי. במהלך תהליך העימוד היה צורך להוסיף ולשנות לא מעט דברים ורפאל כילה שותפות ויחס אישי סבלני. בנוסף, זו הייתה פעם ראשונה עבורינו שבה הפקהו ספר ונדרשנו לתהליך הענמוד ועל כן היינו זקוקות להדרכה והסבר שאותן קיבלנו מרפאל ברוחב לב.
שוב תודה על הדרך ואנחנו שמחות מאד על התוצר

bottom of page